Rituál zasnoubení

Prohlášení o vzájemném souhlasu obou milenců se oženit se nazývá závazek. Když mladí lidé získají souhlas rodičů na obou stranách a předloží žádost matričnímu úřadu, obvykle se uspořádá slavnostní svátek, na kterém oznámí svůj závazek a přibližné datum uzavření manželství. Od této chvíle mají chlap a dívka všechna práva na udělení titulu nevěsta a ženich.

Zásnubní zásilka je krásný zvyk, který předchází hlavní události ve vašem životě. V tento den je obvykle vyřešeno mnoho významných problémů. Například rodiny jsou určeny skladbou a počtem hostů, s místem svatby, dohodnou se na možné finanční podpoře budoucích novomanželů na začátku jejich společného manželství atd. Pokud si přejete, dnes můžete uzavřít manželskou smlouvu, která by měla být připravena nějaký čas před zakázkou a slavnostně ji ujistit podpisy v přítomnosti vašich hostů..

Po zaslání přihlášky do rejstříku je vhodné jmenovat slavnostní večeři nebo recepci o zakázce. Po obřadu zásilky byste měli v tento den pozvat příbuzné a přátele, kterým chcete informovat o nadcházející události. Můžete naprosto s jistotou pozvat lidi, kteří zpočátku nebudou moci navštívit vaši svatbu, pokud patří mezi ty, které si prostě užíváte, i když jsou zasnoubeny.

Zásnubní obřad výslovně neuvádí, na jakém místě může být oslaven, proto vyberte pro vás nejvhodnější variantu. Tuto událost můžete označit doma, venku nebo v restauraci. Ale v návaznosti na tento zvyk musí ženich předložit nevěstě prsten, což je další potvrzení, že nevěsta přijala návrh na sňatek (samozřejmě pouze v případě, že nevěsta tento dar přijme). Pokud chlap při podání nabídky předloží dívce prsten, musí buď přijmout dar jako projev souhlasu, aby se oženil, nebo prsten vrátit, pokud nabídku odmítne. Nepřijato v případě odmítnutí vzít prsten od ženicha.

Zásnubní obřad byl vytvořen s cílem poskytnout mladým lidem čas na vzájemnou zkoušku jejich vzájemné důvěry a spolehlivosti. Můžeme říci, že mladí lidé mají jednu společnou věc, tj. Svatbu, stejně jako přípravu na manželský život. V tuto chvíli se často projevují nevěsta i ženich. Ukazuje se, jak moc si navzájem rozumí, důvěra, kolik jsou připraveni přijímat návyky a nedostatky v sobě. Období od zasnoubení po svatbu pomůže budoucím novomanželům přiblížit se k sobě, podívat se na sebe za jiných okolností, mentálně se připravit na adopci konkrétní osoby v jejich osobním životě. Toto období je také dáno, aby nevěsta a ženich znovu přemýšleli dobře, protože nakonec se může ukázat, že jeden z nich ještě není připraven ztratit svobodu a je zodpovědný za vytvoření rodiny..