Trest pro mladé lidi na motivy písně "Katyusha"

Svatba se konala vážně,
Hosté blahopřejou mladým.
Polibíš svou nevěstu na rty,
Náš milý snoubenec, nechť je víno v brýlích silné,
Váš život je jako sladký med.
Mládež jsme společně křičeli: „Hořce!“,
A pak půjdou všichni lidé tančit.

Přeji vám štěstí, zdraví a hodně štěstí,
Batole rostou v partě,
A milujte se navzájem, ne jinak,
Jako do svatby je zlatá!