Svatba

V tichosti jsem šel po venkovské silnici,
A bylo to prázdné a dlouhé.
Prostě zasáhla harmoniku, že je tam moč,
A ticho jí roztáhlo ruce.

REFRÉN:
A tohle je svatba, svatba,
svatba zpívala a tancovala,
A křídla této svatby nesla v dálce.
Široká tato svatba
tam byl malý prostor
A tam bylo malé nebe a země.

K povodním vesnického orchestru
Zvlněný vánek za závojem.
Ženich byl velmi vážný a nevěsta
Oslnivě mladá.

REFRÉN.

Tato trojice hlasitě spěchala a okřídlila se,
A z nich vycházel dech jara.
A já jsem šel, úplně svobodný,
A litoval jsem, že nejsem ženich.

REFRÉN.