Povinnosti svatebního svědka

Pokud jste byli pozváni jako svědek nebo svědek, mějte na paměti, že od této chvíle se automaticky stáváte pravou rukou ženicha nebo nevěsty. Důvodem je skutečnost, že ve svatební den jsou nevěsta i ženich téměř v bezvědomí, a vy jste zodpovědní za to, že vše půjde na nejvyšší úroveň.

Není zcela správné si myslet, že povinnosti svědka na svatbě zahrnují pouze jeho přítomnost v matrice a na slavnostní části události v kavárně nebo restauraci. Povinnosti svědka nekončí jednou červenou stužkou a představují před kamerou nevěstu a ženicha. Ve skutečnosti, od chvíle, kdy jste souhlasili, že budete svědky, padnou na vaše ramena také některé okamžiky organizace svatby. Proto se nezodpovědně nezaujímejte o své podnikání.

V současné době nemusí být svědci přítomni v matrice, ale přesto je většina novomanželů raději pozve. Jako svědek je obvykle vybrán nesezdaný přítel nebo příbuzný ženicha a jako svědek je vybrána nesezdaná družička. Svědci pomáhají novomanželům, kladou na svých bedrech některé povinnosti při organizaci svatby a také doprovázejí novomanžele do konce manželského obřadu.

Mezi povinnosti svědků patří pomoc novomanželům při výběru svatebních šatů, jejich doprovod do specializovaných obchodů a salónů. Možná povinnosti svědka na svatbě budou zahrnovat některé otázky týkající se přípravy jakékoli části svatební události. Můžete si například objednat hotelový pokoj nebo objednat květiny na svatbu. S největší pravděpodobností budou tyto žádosti malé, protože novomanželé sami si pravděpodobně vytvoří svatební menu nebo si vyberou hostitele.

V předvečer svatby uspořádají svědci oslavu budoucích manželů na počest posledního dne „svobodného“ života. Jak jste možná uhodli, mluvíme o svobodě a svobodě. Je odpovědností svědka vypracovat kulturní program pro tyto akce, jakož i odpovědnost za lehké nápoje a občerstvení..

Ve svatební den se v novomanželských domech objevili první svědci, kteří pomáhali shromažďovat externě i interně, radovat se a plakat společně. Svědci by měli zajistit, aby nevěsta a ženich nezapomněli na tento vzrušující den pro ně všechno, co potřebují: kapesník, hřeben atd..

V tradičním výkupném jsou svědci samozřejmě hlavní osobností nevěsty a ženicha.

Na banketu sedí vedle novomanželů. Je povinností svědka na svatbě vyslovit nějaký originální přípitek nebo i několik, takže řeč musí být připravena předem.

Poslání svědků končí pouze odchodem posledního hosta z banketové části svatební oslavy.