Představuje vykoupení na svatbě

ObsahVýkupné na svatbě je nepostradatelnou součástí tohoto rituálu. Účelem tohoto starého zvyku je vyzkoušet ženicha, vyzkoušet jeho štědrost, vtip a také hloubku pocitů pro nevěstu. V dnešní době tento rituál téměř úplně ztratil svůj symbolický význam a jednoduše se změnil v zábavný prvek triumfu, který vám umožní odstranit zbytečný stres v předvečer svatební cesty do rejstříku a pobavit všechny přítomné.

Má to ale pobavit, nikoho neotravovat nebo ponížit. Při pořádání výkupného na svatbě je důležité si uvědomit, že neúspěšný scénář nebo nepřipravená příprava může proměnit legrační pohled na skutečné utrpení, které nikoho potěší: ani hosty, nevěstu ani samotného ženicha. Některé tipy proto nebudou zbytečné.

Nejprve pár tipů pro nevěstu:

  • Nezapomeňte se zeptat, zda ženich souhlasí s účastí na navrhovaném testu. Je dobré, pokud všechny překážky překoná se ctí a vyjde z vody. A pokud ne? Nikdo se nechce proměnit v posměch, a pak bude velmi, velmi obtížné opravit zkaženou náladu.
  • Pamatujte na „bezpečnostní opatření“ a pečlivě zvažte cestu, po které se ženich k vám dostane, aby místo matriky nemusel chodit do nejbližší nemocnice. To je samozřejmě nejextrémnější a nežádoucí z možných scénářů, ale bohužel to vůbec není vyloučeno..
  • Pamatujte, že život na venkově je minulostí. Tradiční scénář, doprovázený lidovými kroji a rituálními písničkami, proto v moderním městě není vždy vhodný.
  • Jasně přemýšlejte nad všemi organizačními záležitostmi, jako jsou: velikost výkupného na svatbě (nezměňte ji na druh aukce), pořadí a trvání testů. Vždy nechte nějaký čas na nejrůznější zpoždění, bez nichž nic, nikde a nikdy ne.
  • Aby hosté nezívali při sledování videa výkupného na svatbě, zkuste ukázat kreativní jiskru a přijít s originálními úkoly v souladu s osobností ženicha. Kdo ho zná lépe než ty! Použití hotových programů je samozřejmě jednodušší, ale také nudnější, protože moment překvapení zmizí.

A nyní tipy pro ženicha:

  • Výkupné na svatbě je nejlépe vnímáno jako hra, ne jako další test vašich lidských vlastností. Uklidni se, podle názoru nevěsty na tebe nic nepřidá ani nezmění.
  • Zkuste se chovat při výkupném na svatbě zcela přirozeně a pokud možno uvolněně. Nezapomeňte, že v mnoha situacích je váš záchranář vaším záchranářem. Přemýšlejte o tom, že váš názor pečlivě posoudí nejen hosté, ale i budoucí potomci: pokuste se zůstat tak, aby nepochybovali o tom, že dnes je ve vašem životě opravdu nejšťastnější den.
  • Pravděpodobně máte skutečného přítele, který vás nikdy nezklame a nepomůže v žádném případě? Pak to všemi prostředky vezměte s sebou: společně bude mnohem snazší odolat všem intrikám, které pro vás připravují družičky a příbuzní nevěsty.
  • Je také užitečné se předem seznámit s skripty a výkupnými soutěžemi na svatbě, můžete je snadno najít v mnoha na internetu. Věř mi, lidská představivost není tak neomezená, jak se někdy zdá.
  • A poslední: pokuste se nezapomenout na své budoucí tchyně. Možná je to výkupné na svatbě, které vám poskytne nejlepší okamžik k navázání vztahů s ní, pokud jste tak dosud nebyli schopni. Kytice květin může někdy působit zázraky a dokonce i změkčit nejchladnější, neúnavné srdce.