Legrační svatební toasty pro přítele

Skutečné přátelství lidí se vždy vyznačuje oddaností, úctou, dobrou vůlí. Když se nejlepší přítel ožení, chce popřát jen to nejlepší, co existuje na světě - jen najít správná slova. Je důležité připravit výmluvné toasty příteli předem na svatbu s upřímnými přáními. Využijte náš výběr hotových pozdravných linek.

Svatební Toast Možnosti

Přátelství Toast

Můj drahý příteli, (jméno ženicha)! Jsme přátelé od dětství, od té doby toho hodně prošlo, setkáváme se s různými situacemi. Co je nejpozoruhodnější: po každé nouzové situaci jsme si navzájem věrnější a naše přátelství zesílilo. Nyní se vdáváte, ať je váš rodinný život stejně šťastný jako v tento významný den!

Jsem upřímně rád, že jste (přezdívka ženicha) spojili svůj osud s věrným partnerem (jméno nevěsty), láskyplnou ženou a milovanou láskou. Chtěl bych však zvednout sklenici, aby naše přátelství s vámi bylo jen silnější! Láska, štěstí, zdraví a věrnost k vám, novomanželé! A zbytek pomůžu! Hořce na nevěstu a ženicha!

Toast o lásce

V našem obrovském světě je takový úžasný pocit jako láska. Jako by byla všestrannou záležitostí, která dokáže ze sušeného keře udělat kvetoucí strom. Tento pocit se také objevil ve vás, můj drahý příteli (přezdívka ženicha)! Jednoduše záříte štěstím, že vás tato krásná dívka (jméno nevěsty) odplatila a oženila.

Chci vám popřát, novomanželé, všestrannou lásku, která mění lidi v anděly, a Bůh jim dává ráj. Nežijete tam však většinu času, alespoň někdy se vraťte na návštěvu Země, abyste se s námi, svými blízkými podělili o svou lásku! Proto můj přípitek na vaše štěstí! Hořce novomanželé!

Svatební toast o štěstí mladých lidí

Jsme pozemští lidé a nic lidského není pro nás cizí, takže život každého z nás sestává ze stejné scenérie: velké a malé malé věci, nějaký nesouhlas, a pak usmíření, smutek a velké radosti. To vše jsou po sobě jdoucí dny našich osudů, každodenního života, jinými slovy. Tyto dny však mohou zářit v úplně jiném světle, když do našich životů přijde láska. Přináší štěstí pro sebe, ze kterého chci změnit celý svět a osvětlit ho tímto jasným pocitem..

Můj příteli (přezdívka ženicha), teď chci pít pro štěstí vaší rodiny: ať to vždy žije ve vašem domě! Gorko (příjmení ženicha, nevěsty)!

Kamarádova svatební přípitek o pohádce

Většina dětí věří v pohádku, která by se měla stát základem jejich dospělého života. Jsou pevně přesvědčeni, že se žabí princezna může stát neobvyklou krásou, stojí za to ji políbit. Když však roste, příběh se stává krutou realitou, kde je celý svět obrácen vzhůru nohama. V takových podmínkách se neobvyklá krása stává hnusnou ropuchou, kterou se žádný altruista neodvažuje nadále milovat.

Pro vás, můj nejlepší přítele (přezdívku ženicha), přeji si, aby se to nikdy nestalo! Nechte svou krásnou ženu (jméno nevěsty) stát se hezčí každý den, váš kočár se nikdy nestane dýní a hradem, aby se nikdo neodvážil vyčarovat neštěstí! Žijte ve skutečné pohádce a všechno bude v pořádku s vámi! Hořce, pro lásku novomanželů!

Svatební toast o lásce a nenávisti

Zákony světa jsou založeny na principech zrcadlové reflexe: když jsme smutní, svět kolem nás odráží stejný obrázek. A když jsme šťastní, svět se na oplátku také usměje. Vztahy dvou lidí jsou budovány stejným způsobem: jste s láskou - také vám, a pokud jste s nenávistí - budou vás také nenávidět. Abychom nebyli schopni žít podle zákonů reflexe, je nutné ukázat moudrost, která spočívá ve schopnosti navzájem porozumět a tolerovat se.

S tímto přípitkem přeji této dvojici lásky tak skvělou, že nedává příležitost urazit vaši spřízněnou duši a alespoň se na ni trochu zlobit. Žijte v porozumění, trpělivosti a přátelské atmosféře. Hořce, pro lásku drahých novomanželů (příjmení nevěsty a ženicha)!

Přípitek přítele o vztazích

Rodinný život často po svatbě bere schopnost partnerů navzájem si vážit, milovat a něžně se k sobě chovat. Vztahy se stávají samozřejmostí, lhostejnost, láska dává návyk. Ne vždy se to však stává: některé páry si po celý život zachovávají něžné pocity až do posledního dechu.

Svému nejlepšímu příteli (přezdívka ženicha) si upřímně přeji vybudovat takový rodinný vztah! Žijte v lásce a buďte hodní navzájem manželka a manžel! Hořce, pro milé novomanžele (příjmení nevěsty a ženicha)!

Svatební přípitek příteli o prorockém přátelství

Celý svůj život, pokud si pamatuji, na všechny svátky jsem se chtěl setkat se svým přítelem se ženou, která by byla věrná, milující, milá, milá, krásná, vztahovala se ke svým přátelům a byla vždy z něj šťastná. Ale vy, můj příteli, jste vždy byl skeptický vůči těmto přáním. A teď, k mému bláznivému štěstí, přišel den, kdy se toto všechno stalo skutečností. Proto vyvodíme příslušné závěry a pijeme přátelským přátelům, kteří navzájem prorokují dobrý život! Nechte je ve svém životě, drazí novomanželé (příjmení ženicha, nevěsty), je jich co nejvíce! Hořce!

Svatební toast o stádiích života

Všechno v životě má své vlastní vývojové cykly. Mládež každého z nás se tedy podobá krásnému časnému jaru: život kolem začíná teprve vzkvétat, probouzí se ze spící zimy. Dále je jaro nahrazeno letem, které je spojeno s jasnou mládí. Toto období vzbudí touhu proniknout do nekonečné cesty s cílem prozkoumat svět. Pak přichází zlatý podzim v životě každého z nás, když je definována životní cesta, cíle jsou zralé a přesně víme, co chceme. Rodinný život prochází stejnými změnami..

V tomto přípitku si přeji, aby každé takové období, které vy (dává jméno nevěsty a ženicha), šlo důstojně, šťastně, se živými pozitivními dojmy a bezmeznou láskou. Pro vás, nevěstu a ženicha! Hořce!

Svatba je zvláštní událostí v životě každého člověka. Blízký přítel ženicha se s ním chce podělit o takový radostný okamžik a vyslovit upřímná slova ze srdce. Díky takovým minutám je přátelství ještě silnější. Připravte si svatební toust předem, najdete důležitá slova pro krásné blahopřání nevěsty a ženicha. Případně se podívejte na video níže, kde najdete krásné toasty s vaším nejlepším přítelem na vaši svatbu..