Svatební pozdravy

ObsahPravoslavný svatební obřad je jednou z nejdůležitějších událostí v životě mladého manželského páru. Zrození nové rodinné unie, požehnané Bohem, vyžaduje zvláštní blahopřání ke svátosti, plné vřelosti, dobré přání pro dlouhý manželský život, duchovní pokyny k překonání krizí. Teplá slova, upřímná přání řeknutá během slavnostní události mají pro nevěstu a ženicha velký význam, zůstanou dlouho v paměti mladých manželů. Jak poblahopřát novomanželům po pravoslavném svatební obřadu?

Jak mohu poblahopřát novomanželům k jejich svatbě?

Po dokončení pravoslavného svatebního obřadu je obvyklé dávat dárky mladé rodině, blahopřát jim k jejich společnému vstupu do nového života. Pozitivní pozdravy novomanželů na počest konce svátosti je pro zvané hosty velkou ctí. Slavnostní zpráva adresovaná nově vytvořeným manželům by měla být doručena ze srdce, pocházet z hlubin duše. Nasycené vřelostí, upřímností, milostí, přáním vždy najde odpověď u mladého páru, zanechá příjemné vzpomínky, srdečně díky hostu.

Svatební přání

Ve verších a próze

Blahopřejeme novomanželům k svatebnímu obřadu v básnické i prózové podobě. Pokud máte příležitost, vytvořte si svůj volný čas, vytvořte si svůj quatrain věnovaný zrození nové rodiny a doplňte jej hudebním doprovodem. I když jsou to jen čtyři řádky, ale do nich vložíte veškerou svou radost, štěstí, radost pro novomanžele, pak zpráva najde ozvěnu v srdcích nově vytvořených manželů..

Svatební poezie

Pokud jste v rozpacích napsat poezii, pak upřímné přání v próze je hodnou verzí blahopřání pro mladý manželský pár se svatbou. Bylo by vhodné napsat zprávu, která by zahrnovala citace z církevních knih nebo slova rozloučení mluvená pravoslavnými světci, kteří podporují manželství, rodinné vztahy nebo porod. Příklady vřelých a upřímných slov pro nevěstu a ženicha v poezii a próze:

Blahopřejeme SMS

Pokud nemáte příležitost blahopřát mladým manželům osobně, můžete poslat SMS přání se svátostí a doplnit ho skvělou písní. Text zprávy může být krátký nebo dlouhý, může obsahovat upřímné pocity, upřímná přání a duchovní pokyny pro mladou rodinu. SMS blahopřání mohou být ve formě verše nebo prózy. Slova musí být psána ze srdce, vyjadřovat radost a štěstí pro novomanžele.

Krásné svatební přání

Napište sváteční zprávu slovy: anděl, koruna, oltář, prsten, věrnost, svatba, kostel, požehnání, Pane, nebo použijte níže připravené možnosti. Když si vyberete rým, zkuste vám poblahopřát všem svým pocitům hlubokého duchovního nadšení k vytvoření nové rodiny požehnané Bohem, čímž zdůrazní vážnost a význam pravoslavné události. Příklad SMS blahopřání k svatebnímu obřadu:

  • Přátelé! Přísahali jste Bohu, sjednocovali jste duše po staletí. Přeji vám věrnost, štěstí, lásku ve svatém manželství!
  • Pán požehnal rodinnému spojení. Kéž radost, láska vždy posvětí manželskou cestu.
  • V tento slavnostní den před oltářem jste posvětili a posílili manželství. Dodržujte přísahu věrnosti a vzájemně se chráňte.
  • Svátost svatby byla splněna, Bůh sám milost zakryl rodinné spojení. Ať vás andělé ochrání před protivenstvím a štěstí vás nikdy neopustí.
  • Šťastný bude váš odbor, posvěcený božským světlem. Bůh žehnej a poskytuj lásku na mnoho let.
  • Milenci! Ať se snubní prsteny stanou symbolem nesmírného štěstí! Rodina bude paprskem počtu, naděje a lásky.

Nápady krásných přání mladých lidí podle vlastních slov

Pokud je pro vás obtížné vzpomenout si na vaše hotová přání nebo jste zapomněli přinést domácí úkol zprávy novomanželům, udělejte blahopřání mladým manželům se svatbou svými vlastními slovy přímo během slavnostní události. Zkuste vyjádřit své pocity několika větami naplněnými upřímnou radostí, milostí a nadšením pro štěstí novomanželů. Obzvláště dojímavé jsou blahopřání podle vašich vlastních slov od rodičů, oddaných dceři nebo synovi, od bratra a sestry nebo jiných blízkých příbuzných, nejlepších přátel nově manželského páru.

Od rodičů

Blahopřání rodičů mladého páru zamilovaného do svatby je klíčovou událostí v pravoslavném obřadu svátosti. V tento den rodiče říkají rozloučení novomanželům, žehnejte zapálenému manželství, přeji dlouhý manželský život, silné rodinné vztahy, trpělivost a veškerou podporu sobě navzájem v těžkých chvílích. Slova rodičovských přání by měla být nasycena upřímností, obdivem, vřelostí, něhou.

Přání rodičů na svatbu

Povzbuzováním, poučováním a požehnáním novomanželů poskytují rodiče novomanželům morální podporu v nové fázi manželských vztahů. Gratulační slova mohou být vytvořena ve formě malého kázání, obsahují citáty z Bible, duchovní pokyny svatých, zdůrazňující odpovědnost, hluboký význam události. Příklady dotýkajících se přání rodičů manželského páru:

Od bratra nebo sestry

Gratulujeme od bratra nebo sestry ke svatebnímu obřadu novomanželů. Duchovní vedení, morální podpora a upřímná radost od milovaných nám vždy pomáhají na začátku obtížné cesty. Bratrská nebo sesterská přání vyslovená vašimi vlastními slovy pomáhají vyjádřit hloubku pocitů a emocí pro štěstí mladého páru.

Upřímná slova bratra nebo sestry upřímně podporují novomanžele v nové fázi rodinných vztahů, víru v dlouhověkost manželství. Nic nemůže vyjádřit radost jako blahopřání ke svatebnímu obřadu z čistého srdce, způsobené duchovním impulsem, emočním vzestupem při oslavě svátosti. Možnosti upřímných přání od bratra nebo sestry novomanželů, uvedl jejich vlastními slovy:

Od nejlepších přátel

Nejlepší přátelé jsou naši věrní spojenci života, kteří jsou vždy přítomni společně během důležitých událostí, podporují v těžkých dobách. Pokud se novomanželé rozhodli oženit a pozvat vás, abyste se s nimi o této významné události podělili, nejlepším darem pro ně by bylo blahopřání k svatebnímu obřadu, řekla vaše vlastní slova. Pokuste se učinit přání na rozdíl od všech ostatních, originální a jedinečné.

Nemusíte se formálně poblahopřát, připravit a předem nacvičit svůj výkon! Pak vaše laskavá slova vyslovená během pravoslavné svátosti najdou odpověď v srdci mladého páru, budou si pamatovat a potěší novomanžele po dlouhou dobu. Příklady dotyku zpráv vlastními slovy od nejlepších přátel pro manželský pár:

Originální svatební výročí pozdravy

Výročí svátosti je pro manžele důležitým svátkem, ukazatelem silných vztahů, dalším milníkem prošel rodinný svaz. Je obvyklé oslavovat příští rok společného života v blízkém kruhu příbuzných a blízkých přátel. Zvláštní význam má v tento den blahopřání manželům - příležitost slavnostně vyslovit upřímná slova vděčnosti manželovi nebo manželce, vyznat lásku, náklonnost, něhu. Originální přání s výročí svatby naplněné hlubokým duchovním významem je vhodné připravit a nacvičit několik dní před svátkem.

Výročí svatby

Manžel od manželky

Upřímné blahopřání manželce, zasvěcené manželovi v den výročí svatby, je vždy vzrušující a dotýká se života. Chcete-li, aby slova, která si na vaši duši a hosté oslavy dlouho pamatujete, zkuste dát své emoce a pocity svému manželovi přání, nebojte se projevovat lásku a náklonnost. Váš manžel je podpora a podpora rodinné unie, která s vámi sdílí nejen radosti, ale i smutek.

Text gratulace předem připravte a několikrát si přečtěte před výročí svátosti, aby během slavnostní události nedošlo k žádným dalším váháním a váháním. Je důležité, aby zpráva odrážela váš milostný příběh o rodinných vztazích, pochází z čistého srdce, je nasycena spiritualitou, něhou, náklonností k vašemu manželovi. Příklad jemných slov pro manžela od jeho manželky k výročí viz níže:

Blahopřejná slova manžela řekla ke svatebním výročí manželky hrají významnou roli během slavnostní události. Je to skvělá příležitost, jak říct svému duše o tom, jak si ji vážíte a milujete ji, o úžasných letech strávených společně, o dlouhém a šťastném rodinném životě. Každý manželský pár, který prošel vlastním životem, může sdílet svůj recept na úspěšný vztah, radost a štěstí v manželství.

Gratulujeme manželovi - upřímné milostné přiznání, příběh vyprávěný o šťastném rodinném životě, vzájemné podpoře, nekonečné trpělivosti a vzájemném přijetí. Slova manžela v tak důležitý den vám řeknou o hloubce emocí, odhalí a ukážou vnitřní svět emocí a pocitů tvého duše. Příklad dotyku přání a prohlášení o lásce k manželce od jejího manžela k 15. výročí svatby viz video:

Jak získat přání pro mladé lidi?

Slavnostní dekorace svatební přání může doplnit přání, zdůraznit upřímnost, teplo slov a pokynů. Při výběru vzhledu karty se spoléhejte na hlavní myšlenku a význam vaší zprávy! Obrázek na zadní straně karty by měl zdůrazňovat, zdůrazňovat a harmonicky kombinovat s obsahem pozdravu. Když zvolíte vhodnou možnost, napište na stránku zprávu s krásným rukopisem, pak přání určitě potěší mladý manželský pár.

Self-made svatební přání je skvělý doplněk k dárku pro novomanžele. Pokud si chcete kartu vyrobit sami, objednejte si elegantní ručně vyrobenou kopii ve tvaru srdce, anděla nebo ozdobenou umělými květinami, krajkou, stuhami, kamínky. Krásné a originální designové možnosti pro pohlednice s svatební obřadem, viz foto níže.

Příklady svatební přání