Tchán a tchyně

Vdávání vede k velkým změnám ve vašem životě. Vaše sociální postavení se mění. S největší pravděpodobností se také změní vaše bydliště: přestěhujete se k manželovi. Bude třeba vybudovat další život s ohledem na názor nových příbuzných a především tchánů.

Podívejme se na lidovou moudrost: „Úžasný jev, když existuje porozumění mezi švagrovou a švagrovou“.

Ano, vztah mezi tchánem a tchýní je často velmi komplikovaný. A jaké jsou důvody častých neshod?

Samozřejmě kladení otázky „Kdo je na vině“ je marné cvičení. Obě strany jsou vinny.

Příčinou hádky může být banální žárlivost. Švagrová je velmi citlivá na skutečnost, že její syn vám nyní věnuje většinu pozornosti a tráví s vámi celý den. Vzhledem k tomu, že mu může chybět jeho láska a účast.

Řešení: častěji jí řekla, že vychovala úžasného syna; komunikovat s ní, diskutovat o řešení každodenních problémů, konzultovat. Matka manžela se nebude cítit zapomenutá všemi a tlačena do pozadí.

Jedním z důvodů je nadměrná vazba tchyně jejího syna, na kterou může být švagrová vnímána jako zasahující do její rodiny.

Možné řešení: zajímejte se o zvyky vašeho manžela; zkuste se učit od své tchyně vařit oblíbená jídla svého manžela. Vaše tchán se postará o to, abyste se starali o své drahé dítě, a možná bude tento konflikt vyřešen.

Žiješ se svým manželem v bytě své matky. Může existovat mnoho problémů..

Jedním z nejčastějších problémů je distribuce domácích prací.. Možné řešení: zkuste s manželovou matkou jednat o sdílení domácích úkolů. Lepší, pokud dostanete jednu důležitou věc, a ne spoustu malých. Například praní nebo čištění. Poté, co jste se dozvěděli od tchýně o pravidlech přijatých v jejím bytě a po jejich dodržování při výkonu svěřené práce, můžete se jednou provždy zbavit nepříjemných rad zvenku. Postupem času si do svého životního stylu přiveďte něco nového. Ale je lepší dělat vše postupně tak, aby se nedostalo rozhodného odmítnutí, a ne být vnímán jako nenáviděný útočník.

Ve vztahu mezi tchýní a tchánem je třeba dodržovat několik pravidel:

 

  • Trpělivost, trpělivost a znovu trpělivost. Jste si navzájem cizí, ale máte několik sjednocujících okamžiků - jsou to váš manžel (syn) a vaše děti (vnoučata). Na základě lásky k nim si můžete vytvořit úžasný vztah.
  • Skutečná účast na životech ostatních. Švagrová jako moudřejší a zkušenější žena může své švagrové opravdu hodně naučit. A tchyně by se neměla odloučit od tchyně: pokusit se studovat její preference a zájmy, jít společně na výstavu nebo do obchodů. Čím blíže se k sobě dostanete, tím příjemnější bude váš vztah..
  • Na displeji manžela (syna) nepřineste své problémy. Rozhodnutí nemusí být ve váš prospěch, což přidá konfliktní situace. Pokuste se vyřešit problémy mezi sebou. Někdy pro to bude stačit jen poslouchat opačnou stranu. Vzhledem k tomu, že velká většina konfliktů vzniká, když oponenti jednoduše „vymyslí“ opačnou stranu a připisují jim něco, co se nedopustili.
  • Naučte se moudrost na základě shovívavosti a taktů. Hledejte rovnováhu mezi nezávislostí a správností. Nezkoušejte však být vždy lepší než vy. Toto je nudné a nesmyslné cvičení., "Milovaná švagrová takhle nedrží ruce." , a "Zlatá tchán je vždy z hlíny" !